Koszyk Ilość: 0 Suma: 0,00 zł

Certyfikaty Kwalifikowane od 18 czerwca 2018 roku

 

Informujemy, iż od dnia 18 czerwca 2018 roku certyfikaty kwalifikowane będą wydawane tylko w nowej strukturze SHA-2, zgodnej z rozporządzeniem eIDAS.

 Wszystkie certyfikaty kwalifikowane wydane do 1 lipca 2018 roku w strukturze SHA-1 nie tracą swojej ważności po tej dacie, zachowując swoją ważność zgodnie z datą wskazaną w certyfikacie.

Dokumenty podpisane przed 1 lipca 2018 roku nie tracą swojej ważności po tej dacie.

Urzędy administracji publicznej mają obowiązek dostosowania i świadczenia usług w swoich systemach informatycznych zgodnie z rozporządzeniem eIDAS. Zmiany nadzorowane są również przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dowiedz się więcej >>

 

SHA-2 w instytucjach publicznych oraz prywatnych:

W odniesieniu do wszelkiego rodzaju instytucji, wskazane jest sprawdzenie przez użytkownika podpisu elektronicznego, czy wykorzystywane są systemy, aplikacje lub aplety z elementem składania i weryfikacji podpisu kwalifikowanego (np. ESP, EZD, ERP, inne…). W takim przypadku niezbędne może okazać się zainstalowanie aktualizacji lub kontakt z producentem dla ustalenia terminu udostępnienia lub warunków otrzymania aktualizacji pod kątem wsparcia podpisu z funkcją skrótu SHA-2.

 

Uwaga: Wszystkie stosowane w różnych systemach i usługach oprogramowania podpisujące (i stemplujące) po 1 lipca 2018 r muszą tworzyć podpisy wyliczając skrót treści podpisywanych dokumentów za pomocą funkcji SHA2, niezależnie czy zastosowany przez podpisującego certyfikat był opatrzony pieczęcią wystawcy bazującej na skrócie SHA1, czy SHA2.

Zaufali nam