Koszyk Ilość: 0 Suma: 0,00 zł

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania 2018 (EFPE 2018)

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania (w tym podpisowi elektronicznemu i PKI) oraz elektronicznej identyfikacji i bezpieczeństwu.
Temat główny XVIII edycji to:
Powszechność e-identyfikacji i usług zaufania w chmurze
- Rynek cyfrowy dostępny dla każdego

W tym roku konferencja ma na celu przedstawić powszechność wykorzystania usług e-identyfikacji i usług zaufania w życiu codziennym – znoszenie barier i digitalizacja komunikacji oraz procesów biznesowych w kontekście ergonomii narzędzi e-identyfikacji w kontekście międzynarodowym oraz korzyści płynące z wdrożenia usług zaufania w systemach obiegu dokumentów, bankowości elektronicznej oraz usługach telekomunikacyjnych.

Zapraszamy do udziału w XVIII edycji EFPE.

Price From:

982,77 zł brutto 799,00 zł netto
szt.

Produkt w wybranej konfiguracji jest aktualnie niedostępny

 • Państwowy
 • Prywatny

Koszt udziału 1 osoby w XVIII edycji konferencji wynosi:

 • 999 zł netto / 1228,77 zł brutto
 • 799 zł netto / 982,77 zł brutto*

* – oferta specjalna dla przedstawicieli administracji publicznej

Uwaga:

Opłata konferencyjna nie obejmuje śniadań, noclegów oraz dojazdów. Tym samym rezerwacji miejsc hotelowych Uczestnik powinien dokonać we własnym zakresie. Dla ułatwienia lista polecanych hoteli jest dostępna na stronie konferencji w zakładce Informacje -> Hotele

Zapewniamy tłumaczy symultanicznych w następujących językach: PL/EN/RU

Warunkiem uczestnictwa w konferencji EFPE 2018 jest:

Wniesienie opłaty konferencyjnej we wskazanej wysokości, która obejmuje:

 • koszt uczestnictwa,
 • komplet materiałów konferencyjnych,
 • tłumaczenia symultaniczne,
 • posiłki: przerwy kawowe obiady, kolacje a także udział w imprezach towarzyszących.

Uczestnik dokonując zgłoszenia swojego udziału w XVIII edycji EFPE jednocześnie potwierdza, że:

 • Akceptuje warunki uczestnictwa i zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu na podane konto Organizatora.
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Asseco Data Systems SA z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 21, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997.133.883).
 • Przyjmuje do wiadomości informację o prawie do wglądu i poprawienia swoich danych osobowych oraz, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku, utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach video z konferencji, w relacjach medialnych, podsumowaniu oraz innych materiałach konferencyjnych w tym w serwisach internetowych

Biorąc udział w Konferencji Uczestnik ma możliwość udziału w spotkaniach aranżowanych przez Sponsorów Konferencji. Spotkania będą aranżowane indywidualnie zgodnie z dyspozycjami sponsorów. Opłacenie kosztów uczestnictwa w Konferencji nie gwarantuje udziału w takich spotkaniach.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji firma lub instytucja zgłaszająca zobowiązana jest przesłać na adres Biura Organizacyjnego EFPE info@efpe.eu pisemną informację o rezygnacji konkretnego uczestnika. Warunkiem zwrotu opłaty konferencyjnej pomniejszonej o kwotę 600 zł jest złożenie rezygnacji do dnia 24 maja 2018 r. Osoby, które nie wezmą udziału w konferencji i nie złożą rezygnacji w wyżej określonym terminie zostaną obciążone pełnym kosztem uczestnictwa w EFPE 2018.

Zaufali nam