Koszyk Ilość: 0 Suma: 0,00 zł

Podpis elektroniczny

Co to jest certyfikat kwalifikowany?
Certyfikat spełniający wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego oraz złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu.
Wymagania ustawy i przepisów wykonawczych dotyczą m.in. poziomu zabezpieczeń sprzętu, niepowtarzalności pewnych danych i metod obsługi klientów.
Certyfikat kwalifikowany może być wydany jedynie osobie fizycznej.
Elementy składowe zestawów z certyfikatem kwalifikowanym.
Zestaw CERTUM Standard do podpisu elektronicznego
Na zestaw składają się:
 • Czytnik kart kryptograficznych
 • Karta kryptograficzna
 • Płyta z oprogramowaniem
Zestaw CERTUM mini do podpisu elektronicznego. Na zestaw składają się:
 • Czytnik kart kryptograficznych
 • Karta kryptograficzna
 • Płyta z oprogramowaniem
Zestaw CERTUM bez czytnika do podpisu elektronicznego. Na zestaw składają się:
 • Karta kryptograficzna
 • Płyta z oprogramowaniem
Zestaw MultiBox Standard. W skład zestawu wchodzi:
 • Zestaw CERTUM Standard z podpisem elektronicznym
 • Certyfikat niekwalifikowany zaufany do szyfrowania poczty.
Zestaw Certum Standard zawiera:
 • Czytnik kart kryptograficznych
 • Karta kryptograficzna
 • Płyta z oprogramowaniem.
Certyfikat niekwalifikowany zaufany do szyfrowania poczty do wyboru:
 • E-mail ID Individual, E-mail ID Business - ważny 1 rok, 2 lub 3 lata.
Zastosowanie i zalety certyfikatu kwalifikowanego
Certyfikat kwalifikowany można wykorzystywać między innymi do:
 • składania formularzy do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej)
 • składania pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), np.: podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji
 • nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS)
 • pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 • podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, składania e-deklaracji podatkowych
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej, wystawiania faktur w formie elektronicznej, uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
 • podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
 • zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
 • składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG)
 • nadawania elektronicznym odpisom i zaświadczeniom wydawanym przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych, mocy prawnej dokumentów urzędowych
 • składania drogą elektroniczną do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosków o dotacje unijne
Pod jaki adres wysłać komplet dokumentów niezbędnych do wydania certyfikatu kwalifikowanego?
Komplet dokumentów do wydania certyfikatu kwalifikowanego należy wysłać pod adres: CERTUM PCC ul. Bajeczna 13 71-838 Szczecin
Czy jedna osoba może wystąpić o wydanie kilku certyfikatów kwalifikowanych na te same dane?
Tak. Jedna osoba może wnioskować o wydanie więcej niż jednego certyfikatu kwalifikowanego. Należy jednak pamiętać, że certyfikatem kwalifikowanym może posługiwać się tylko i wyłącznie osoba fizyczna do której został on przypisany. Zgodnie z polskim prawem (art. 47 ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r.) osoby składające bezpieczny podpis elektroniczny za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego, które zostały przyporządkowane do innej osoby, podlegają grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom włącznie.
Jak wygląda proces zakupu Zestawu do Podpisu Elektronicznego?
Zakup Zestawu do Podpisu Elektronicznego składa się z następujących części:
 • Wybór w sklepie rodzaju zestawu do Podpisu Elektronicznego i dodanie go do koszyka
 • Złożenie zamówienia 
 • Wypełnienie danych sprzedażowych (dane do faktury, adres wysyłki)
 • Wybór formy płatności (tradycyjny bądź przez Internet) i dokonanie płatności.

Zaufali nam