Koszyk Ilość: 0 Suma: 0,00 zł

Ekspertyza w zakresie e-podpisu

W ramach usługi Ekspertyza w zakresie e-podpisu CERTUM PCC wykona następujące czynności sprawdzające:

  • Prezentację certyfikatu/certyfikatów (dane podpisującego/podpisujących)
  • Okres ważność certyfikatu/certyfikatów
  • Numer seryjny certyfikatu/certyfikatów
  • Datę unieważnienia certyfikatu/certyfikatów
  • Integralność/spójność danych (zweryfikujemy czy dane nie zostały zmienione,dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób)
  • Wystawcę certyfikatu
  • Poświadczenia np.: OCSP, DVCS, TS, CRL
  • Inne obiekty PKI

Na podstawie wyżej wykonanych czynności sprawdzających CERTUM PCC wystawia oświadczenie stwierdzające, że otrzymany dokument został (lub nie został) opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Niniejsze oświadczenie jest przekazywane do klienta zarówno w formie elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym) jak i papierowej.

Produkt w wybranej konfiguracji jest aktualnie niedostępny

Produkt jest wyceniany indywidualnie po uprzednim zapoznaniu się z Państwa szczególnymi potrzebami.

Infolinia - 801 540 340 (91 4801 340)


Zaufali nam