Koszyk Ilość: 0 Suma: 0,00 zł

Elektroniczna Przesyłka Polecona

Usługa pośredniczenia w przekazywaniu elektronicznych danych (przesyłek elektronicznych) od nadawcy do adresata z wystawianiem dowodów przedłożenia (nadania) i odbioru (doręczenia).

Usługa realizowana przez CERTUM PCC, jako jedyna w Polsce według „Polityki certyfikacji” spełniającej wymagania ustawy o podpisie elektronicznym, podlegająca audytom Ministra Gospodarki i na jego wniosek wpisana do rejestru usług kwalifikowanych związanych z podpisem elektronicznym (www.nccert.pl).

Usługa znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest potwierdzenie (dowód), że dana przesyłka została nadana oraz odebrana przez upoważnione do tego strony korespondencji. W szczególności z usługi tej mogą korzystać podmioty realizujące zadania publiczne, które maja obowiązek dostarczania urzędowych poświadczeń odbioru przesyłek zgodnie z ustawą o informatyzacji (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) i kodeksem postępowania administracyjnego (poświadczenie odbioru korespondencji urzędowej przez adresata).

 

Produkt w wybranej konfiguracji jest aktualnie niedostępny

Produkt jest wyceniany indywidualnie po uprzednim zapoznaniu się z Państwa szczególnymi potrzebami.

Infolinia - 801 540 340 (91 4801 340)


Zaufali nam