Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób na stanowiskach kierowniczych

Zdobądź lub uzupełnij wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w biurze. Zrealizuj obowiązkowe, cykliczne szkolenie z zakresu BHP w przyjemny i wygodny sposób.

od  110,70 zł  brutto od  90,00 zł  netto
Szkolenie online BHP dla pracodawców i osób na stanowiskach kierowniczych
Na program szkolenia składa się:
 • 5 obszernych wykładów, w formie interaktywnych prezentacji;
 • 13 praktycznych ćwiczeń - pojawiających się podczas wykładu, dzięki którym na bieżąco sprawdzisz swoją wiedzę;
 • test z zagadnień poruszanych w trakcie szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz CERTYFIKAT.

6 miesięczny dostęp do interaktywnego szkolenia online! To TY decydujesz gdzie i kiedy zdobywasz wiedzę

UWAGA: W ciągu 3 dni od wystawienia faktury otrzymają Państwo login, hasło oraz link do platformy szkoleniowej na adres e-mail podany do konta sklepu.

Zapoznaj się z fragmentem szkolenia

Dzięki szkoleniu online BHP dla pracodawców i osób na stanowiskach kierowniczych w szybki i prosty sposób uzyskasz wiedzę i umiejętności pozwalające na bezpieczną pracę w biurze, szczególnie jeżeli zarządzasz zespołem pracowników.

Nasze szkolenie online jest przyjemną i wygodną metodą na zorganizowanie obowiązkowego, cyklicznego szkolenia dla pracodawców i osób na stanowiskach kierowniczych.

Przykładowe zagadnienia poruszane na wykładach:

 • Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie BHP.
  • Jakie są obowiązki pracownika, a jakie pracodawcy? Jakie uprawnienia ma pracownik?
 • Organizacja stanowisk pracy biurowej.
  • Jakie warunki powinny spełniać pomieszczenia pracy?
  • Dlaczego ergonomia pracy jest ważna i jak ją poprawić?
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe a profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami.
  • Jakie warunki musi spełnić wypadek, żeby być sklasyfikowany jako wypadek przy pracy?
  • Jak ocenić ryzyko zawodowe?
 • Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy.
  • Jakie czynniki niebezpieczne lub szkodliwe występują na stanowisku pracy biurowej?
  • Jak im przeciwdziałać?
 • Postępowanie w sytuacjach zagrożenia pożarem oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
  • Jak używać podręcznego sprzętu gaśniczego?
  • Jak udzielić pierwszej pomocy?

Ukończenie szkolenia online Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych upoważnia Cię do otrzymania certyfikatu.

Warunki otrzymania certyfikatu:
 1. Zapoznanie się z treścią wszystkich wykładów w ramach kursu Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.
 2. Ukończenie z pozytywnym wynikiem testu kończącego szkolenie.

Po spełnieniu powyższych warunków zakwalifikujesz się do otrzymania certyfikatu.

Wyślij email na adres: mentoring_szkolenia@assecods.pl.

W treści wiadomości podaj nazwę ukończonego szkolenia (Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych) oraz swój login do konta na stronie szkolenia.eduportal.pl. Po pozytywnym zweryfikowaniu warunków ukończenia szkolenia, certyfikat zostanie przesłany do Ciebie mailowo.

Powodzenia!

Szkolenie realizowane jest w trybie online przy pomocy platformy edukacyjnej Eduportal - https://szkolenia.eduportal.pl

W ciągu 3 dni od wystawienia faktury otrzymasz loginhasło oraz link do platformy szkoleniowej na adres e-mail podany do konta sklepu.

Do korzystania ze szkolenia wymagany jest:

Wszystkie szkolenia są w pełni udźwiękowione, tekst jest czytany przez lektora. Dlatego zalecamy korzystać ze szkoleń z włączonym dźwiękiem.

W razie problemów z dostępem lub działaniem szkolenia prosimy o kontakt mailowy: mentoring_szkolenia@assecods.pl.

To Top