Koszyk Ilość: 0 Suma: 0,00 zł

Wiarygodność

 

Co to jest WebTrustSM/TM

WebTrust to światowy standard określający zbiór zasad i kryteriów (dobrych praktyk) w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji w Internecie, które dla bezpieczeństwa użytkowników powinny być stosowane przez dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną. Kryteria standardu WebTrust zostały określone przez The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) oraz Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) w 1995 roku i są nadal rozwijane.

Pieczęć WebTrust przyznawana jest godnym zaufania urzędom certyfikacyjnym, które pomyślnie przeszły audyt sześciu podstawowych obszarów:

  • Security (bezpieczeństwo)
  • Privacy (prywatność)
  • Business Practices/Transaction Integrity ( praktyki biznesowe/integralność transakcji)
  • Availability (dostępność)
  • Confidentiality (poufność)
  • Non-Repudiation (niezaprzeczalność)

 

Co daje WebTrustSM/TM

Pieczęć WebTrust informuje użytkowników o spełnieniu, przez posiadające ją centrum certyfikacji, wymogów dotyczących bezpieczeństwa internetowego, poufności przetwarzanych danych oraz bezpieczeństwa operacji związanych z komunikacją i handlem elektronicznym.

Certyfikaty PKI wydawane zgodnie ze standardem WebTrust mają status zaufanych w skali światowej. Są rozpoznawane jako zaufane np. przez najpopularniejsze systemy operacyjne (Windows, MAC OS X i inne) jak i przeglądarki internetowe (np. Internet Explorer, Firefox, Opera). Ma to zdecydowany wpływ na wzrost zaufania odbiorców usług dostarczanych drogą elektroniczną - do dostawców certyfikatów i usług oraz do sposobu ich realizacji.

 

Usługi CERTUM PCC z certyfikatem WebTrustSM/TM

Należące do Asseco Data Systems SA, Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM, od 2002 r. podlega ocenom niezależnych miedzynarodowych audytorów i jako pierwsze polskie centrum certyfikacji świadczy usługi zgodnie ze standardem WebTrustSM/TM - posiada przyznane przez AICPA/CICA pieczęcie WebTrust dla wszystkich świadczonych usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym i bezpieczeństwem w Internecie:

                                                                                 

 
dla certyfikatów
kwalifikowanych
dla certyfikatów
Extended Validation
dla certyfikatów  niekwalifikowanych

 

Potwierdzenie pieczęciami WebTrustSM/TM najwyższego poziomu świadczonych usług certyfikacyjnych oznacza, że:

  • PCC CERTUM wydaje certyfikaty kwalifikowane i zwykłe (niekwalifikowane, w tym certyfikaty SSL i infrastruktury) rozpoznawane na świecie jako zaufane,
  • PCC CERTUM jest uprawnione do weryfikacji wiarygodności internetowej wg określonych kryteriów, np. poprzez sprawdzenie, czy konkretna witryna sieci Web dysponuje oświadczeniem o zachowaniu poufności (jest to opublikowane powiadomienie o sposobie wykorzystywania informacji osobistych) oraz czy użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie wykorzystywania udostępnionych witrynie informacji. Witryny sieci Web zatwierdzone przez organizację weryfikującą wiarygodność internetową ( np. przez PCC CERTUM) są uprawnione do umieszczania na swojej stronie głównej lub na formularzach zamówień wizerunków pieczęci naszego certyfikatu SSL zachowania poufności (np. „Verified by CERTUM” lub „Zabezpiecza CERTUM”). 

Uwaga:

Zdarza się, że niektóre nieuczciwe witryny sieci Web bezprawnie wyświetlają logo wiarygodności, dlatego bardzo istotne jest sprawdzenie, czy dana witryna posługuje się certyfikatem SSL wydanym przez zaufanego wystawcę, a w przypadku dalszych wątpliwości skontaktowanie się z organizacją weryfikującą wiarygodność (a więc z PCC CERTUM) w celu sprawdzenia, czy dana witryna sieci Web jest w niej zarejestrowana.

Zaufali nam