Koszyk Ilość: 0 Suma: 0,00 zł

 

 

Certyfikaty ID

Jakie dokumenty są wymagane przy zakupie Certyfikatu Basic ID?
Dla certyfikatu Basic ID wymagana jest weryfikacja dostępu Subskrybenta do adresu e – mail, który znajdzie się w certyfikacie. Na ten adres CERTUM PCC wyśle do Państwa link weryfikacyjny, za pomocą którego możliwe będzie pomyślne dokończenie procesu weryfikacji.
Jakie dokumenty są wymagane przy zakupie Certyfikatu Professional ID?

Dla certyfikatu Professional ID wymagana jest weryfikacja zarówno dostępu Subskrybenta do adresu e – mail, który znajdzie się w certyfikacie jak i tożsamości Subskrybenta i/lub podmiotu, który jest przez niego reprezentowany.

Na adres e – mail podany we wniosku certyfikacyjnym CERTUM PCC wyśle do Państwa link weryfikacyjny, za pomocą którego możliwe będzie potwierdzenie posiadanej kontroli nad skrzynką poczty elektronicznej o wskazanym adresie. W celu zweryfikowania pozostałych informacji zawartych w certyfikacie prosimy o dostarczenie w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

Dokumenty wymagane od osoby prywatnej:

 • kopia dokumentu tożsamości osoby, której dane znajdą się w certyfikacie (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy).

Dokumenty wymagane od osoby reprezentującej podmiot certyfikatu:

 • kopia dokumentu tożsamości osoby, której dane znajdą się w certyfikacie (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy),
 • dokument upoważnienia potwierdzający związek osoby zamawiającej certyfikat z reprezentowanym podmiotem (chyba, że powiązanie wykazane jest np. w KRS-ie),
 • dokumenty firmy - akt nadania numeru NIP lub REGON.

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

 1. e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
 2. faxem na numer fax: +48 (0) 91 4257 422
 3. pocztą na adres:
  CERTUM PCC
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin
Jakie dokumenty są wymagane przy zakupie Certyfikatu Enterprise ID?

Dla certyfikatu Enterprise ID wymagana jest weryfikacja zarówno dostępu Subskrybenta do adresu e – mail, który znajdzie się w certyfikacie jak i tożsamości Subskrybenta i/lub podmiotu, który jest przez niego reprezentowany.

Na adres e – mail podany we wniosku certyfikacyjnym CERTUM PCC wyśle do Państwa link weryfikacyjny, za pomocą którego możliwe będzie potwierdzenie posiadanej kontroli nad skrzynką poczty elektronicznej o wskazanym adresie. W celu zweryfikowania pozostałych informacji zawartych w certyfikacie prosimy o dostarczenie w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

Dokumenty wymagane od osoby prywatnej:

 • kopia dokumentu tożsamości osoby, której dane znajdą się w certyfikacie (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy).

Dokumenty wymagane od osoby reprezentującej podmiot certyfikatu:

 • kopia dokumentu tożsamości osoby, której dane znajdą się w certyfikacie (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy),
 • dokument upoważnienia potwierdzający związek osoby zamawiającej certyfikat z reprezentowanym podmiotem (chyba, że powiązanie wykazane jest np. w KRS-ie),
 • dokumenty firmy - akt nadania numeru NIP lub REGON.

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

 1. e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
 2. faxem na numer fax: +48 (0) 91 4257 422
 3. pocztą na adres:
  CERTUM PCC
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin
W jaki sposób należy przekazać niezbędne dokumenty?

Po złożeniu żądania wydania certyfikatu, wszystkie zebrane dokumenty prosimy wysłać w ciągu 7 dni do CERTUM PCC wg jednego z wymienionych poniżej sposobów:

 1. faxem na numer fax: +48 (0) 91 4257 422
 2. e-mailem na adres: info@certum.pl
 3. pocztą na adres:
  CERTUM PCC
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin
 4. Dostarczyć dokumenty osobiście do Punktu Rejestracji
Ile trwa wydanie certyfikatu ID?

Certyfikaty niekwalifikowane komercyjne wydawane są gdy:

 • zostanie wypełniony formularz certyfikacyjny;
 • zostaną przekazane dokumenty, potwierdzające dane w formularzu;

Czas oczekiwania na certyfikat zależy więc od szybkości dostarczenia dokumentów do CERTUM PCC. Standardowy czas wydania certyfikatu to 24h.

Jakie gwarancje daje wystawca certyfikatu?
Wysokość gwarancji finansowej CERTUM PCCjest uzależniona od rodzaju certyfikatu. Gwarancja taka dotyczy sytuacji, w których z winy wystawcy:

 

 • certyfikat zostanie wystawiony na błędne dane,
 • zostanie nieprawidłowo unieważniony,
 • zostaną ujawnione dane niejawne,
 • klucz certyfikatu zostanie złamany,
 • na ten sam klucz zostanie wydany inny certyfikat.
Jak odnowić certyfikat ID?
Odnowienia certyfikatów niekwalifikowanych dokonuje się na stronie internetowej:
sklep.certum.pl
Odnawianie certyfikatów niekwalifikowanych jest płatne, ale tańsze niż wystawianie ich.
Czy można odnowić certyfikat ID z innym adresem e-mail?
Tak, można podczas odnowienia certyfikatu podać nowy adres e-mail.
"Odnowienie" to utworzenie nowego certyfikatu. Przebiega ono podobnie jak uzyskanie nowego certyfikatu, ale z pewnymi ułatwieniami - jeśli pamięta Pani/Pan swój login i hasło, może się Pani/Pan zalogować jako Klient CERTUM PCC, unikając wypełniania całego formularza. Ostatnim etapem uzyskiwania certyfikatu jest podanie adresu e-mail - wtedy może Pani/Pan użyć innego adresu.
Co zrobić, jeśli odnowiony certyfikat ma niewłaściwy typ albo termin ważności?
Oznacza to, że w formularzu wybrano niewłaściwy rodzaj certyfikatu. Prosimy utworzyć nowy certyfikat. Certyfikat Silver jest domyślnym typem certyfikatu wybieranym jako „Osobisty e-mail”.

Zaufali nam