Koszyk Ilość: 0 Suma: 0,00 zł

Rozwiązania Dedykowane Rozwiązania Dedykowane

 • WebNotarius

  To pierwsza kwalifikowana usługa zgodna z wymaganiami EIDAS. 17 czerwca 2016 r. Certum PCC uzyskało pozytywny wynik audytu potwierdzający zgodność z restrykcyjnymi wymaganiami rozporządzenia EU 910/2014 w zakresie walidacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci.

 • Znacznik Czasu

  Znacznik czasu, to pewnego rodzaju „etykieta” przypięta do dokumentu elektronicznego lub aplikacji, na podstawie której można bez problemu określić dokładną, wiarygodną datę jego powstania lub sygnowania. Usługa znacznika czasu jest przydatna w sytuacjach, gdy data odgrywa ważną rolę przy weryfikacji i uwiarygodnianiu różnego rodzaju dokumentów, umów czy certyfikatów.

 • Certyfikat Kwalifikowany do zastosowania w urządzeniach HSM

  Certyfikaty kwalifikowane generowane i przechowywane na kartach kryptograficznych (wymóg ustawowy) doskonale sprawdzają się przy składaniu pojedynczych e-podpisów. Są jednak sytuacje, które wymagają złożenia dużej liczby podpisów elektronicznych w bardzo krótkim czasie. Takie sytuacje występują między innymi przy podpisywaniu faktur elektronicznych lub przy generowaniu Urzędowych Poświadczeń Odbioru (UPO). Wówczas zdecydowanie lepszym rozwiązaniem są sprzętowe moduły bezpieczeństwa - HSM (ang. Hardware Security Module) o wydajność rzędu kilkuset podpisów na minutę.

 • Ekspertyza w zakresie e-podpisu

  Bezpieczny podpis elektroniczny, który jest weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu, dzięki czemu może być wykorzystywany do nadawania mocy prawnej dokumentom i danym w formie elektronicznej.

 • Poświadczenie przedłożenia i odbioru

  Usługa pośredniczenia w przekazywaniu elektronicznych danych (przesyłek elektronicznych) od nadawcy do adresata z wystawianiem dowodów przedłożenia (nadania) i odbioru (doręczenia).

 • Mobile Data Protection System

  Mobile Data Protection System to mobilne urządzenie, które powstało w ramach projektu naukowo-badawczego zrealizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Asseco Data Systems.

Zaufali nam