Zapytaj o cenę

Ekspertyza w zakresie e-podpisu

Ekspertyzy wykonywane są dla dokumentów dostarczonych przez klienta, które zostały podpisane przy pomocy certyfikatów wystawianych zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej.

Produkt jest wyceniany indywidualnie po uprzednim zapoznaniu się z Państwa szczególnymi potrzebami.

Infolinia: 801 540 340 lub +48 91 4801 340

Zapytanie o ofertę

Produkt: Ekspertyza w zakresie e-podpisu

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora, którym jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk. Przetwarzamy Państwa dane w celu: przygotowanie oferty produktowej w odpowiedzi na złożone zapytanie oraz przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.assecods.pl/wp-content/uploads/Klauzula-informacyjna-sklep-certum-oferta-produktowa.pdf
Ekspertyza w zakresie e-podpisu
Zapytaj o cenę

W ramach usługi Ekspertyza w zakresie e-podpisu CERTUM PCC wykona następujące czynności sprawdzające:

  • Prezentację certyfikatu/certyfikatów (dane podpisującego/podpisujących)
  • Okres ważność certyfikatu/certyfikatów
  • Numer seryjny certyfikatu/certyfikatów
  • Datę unieważnienia certyfikatu/certyfikatów
  • Integralność/spójność danych (zweryfikujemy czy dane nie zostały zmienione,dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób)
  • Wystawcę certyfikatu
  • Poświadczenia np.: OCSP, DVCS, TS, CRL
  • Inne obiekty PKI

 

Na podstawie wyżej wykonanych czynności sprawdzających CERTUM PCC wystawia oświadczenie stwierdzające, że otrzymany dokument został (lub nie został) opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, który jest weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Niniejsze oświadczenie jest przekazywane do klienta zarówno w formie elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym) jak i papierowej.

To Top