Loading...
Bezpłatna skrzynka
na elektroniczne listy polecone
Premium

e-Doręczenia Certum:
Twoja skrzynka na elektroniczne listy polecone

Posiadanie skrzynki do doręczeń elektronicznych jest obowiązkowe dla firm z KRS od 1 kwietnia 2025 r. e- Doręczenia Certum spełniają ten obowiązek, a także wymagania prawne ustawy o doręczeniach elektronicznych.

e-Doręczenia Certum to skrzynka na elektroniczne listy polecone. Jest dostępna w trzech planach: Free, Standard i Premium. Wszystkie skrzynki oferują bezpłatne przesyłki do administracji publicznej. Plany Standard i Premium zawierają pakiet przesyłek do firm i osób fizycznych w cenie.

Wybierz plan taryfowy, dostosowany do swoich potrzeb:

Free

4 GB
1 użytkownik
0 przesyłek do firm i osób fizycznych*

Standard

8 GB
3 użytkowników
100 przesyłek do firm i osób fizycznych*

✦ Premium

16 GB
10 użytkowników
300 przesyłek do firm i osób fizycznych*

* - do wykorzystania na każdy rok ważności skrzynki.

Szczegóły planów i opis produktu
od  183,27 zł  brutto od  149,00 zł  netto
 brutto  netto
W magazynie
e-Doręczenia Certum:
Twoja skrzynka na elektroniczne listy polecone
Premium

e-Doręczenia Certum jest elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. e-Doręczenia Certum to kwalifikowane rozwiązanie, które umożliwia przesłanie poufnej korespondencji drogą elektroniczną. Zapewnia dowody wysłania, otrzymania, jak również odczytania wiadomości. Identyfikuje także adresata oraz nadawcę przesyłki.

Free

4 GB
darmowe wysyłki do urzędów administracji publicznej
0 przesyłek do firm w abonamencie
MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA KOLEJNYCH PRZESYŁEK
1 użytkownik
Możliwość wysyłki do wielu adresatów
Import paczki wiadomości
Powiadomienia SMS
Czas przechowywania wiadomości na skrzynce wynosi 90 dni

0zł / rok

dostępna tylko w opcji na 1 rok

Standard

8 GB
darmowe wysyłki do urzędów administracji publicznej
100 przesyłek do firm w abonamencie
MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA KOLEJNYCH PRZESYŁEK
3 użytkowników
Możliwość wysyłki do wielu adresatów
Import paczki wiadomości
Powiadomienia SMS
Nieograniczony okres przechowywania wiadomości

już od 149 PLN / rok

409 PLN / 3 lata

✦ Premium

16 GB
darmowe wysyłki do urzędów administracji publicznej
300 przesyłek do firm w abonamencie
MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA KOLEJNYCH PRZESYŁEK
10 użytkowników
Możliwość wysyłki do wielu adresatów
Import paczki wiadomości
Powiadomienia SMS
Nieograniczony okres przechowywania wiadomości

już od 399 PLN / rok

999 PLN / 3 lata

Jeśli chcesz założyć darmową skrzynkę, przejdź tutaj ->

Kto może założyć skrzynkę e-Doręczeń w Certum?

 • Firmy (KRS, CEIDG)
 • Osoby fizyczne
 • Osoby wykonujące zawód zaufania publicznego (prawnicy, notariusze, radcy prawni)

Uwaga: Administracja publiczna – zgodnie z zapisami ustawy podmioty publiczne są zobowiązane założyć skrzynkę e-Doręczeń u operatora wyznaczonego.

Kwalifikowana usługa e-Doręczenia Certum co do zasady (skutku prawnego) jest tożsama z usługą publiczną, a jej zaletą jest możliwość komunikacji z:

 • podmiotami publicznymi,

oraz

 • podmiotami niepublicznymi,
 • osobami fizycznymi.

Wiadomości przesyłane z wykorzystaniem kwalifikowanego doręczenia elektronicznego mają taki sam skutek prawny jak list polecony za potwierdzeniem odbioru.

Zakładając skrzynkę w usłudze e-Doręczenia Certum, spełnisz obowiązek posiadania adresu doręczeń elektronicznych (ADE) do kontaktów z podmiotami publicznymi.

Usługa doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdy konieczna jest wysyłka dokumentów w formie listu poleconego oraz innej cyfrowej komunikacji z kontrahentami/klientami, takich jak:

 • obsługa sformalizowanej umowy,
 • masowa wysyłka faktur,
 • wezwanie do zapłaty kontrahenta,
 • masowa wysyłka aktualizacji cennika dot. usług bankowych,
 • kontakt z administracją publiczną,
 • inne.

Zakładając skrzynkę w usłudze Certum będziesz miał dostęp do swoich przesyłek przez 24h na dobę na urządzeniach desktopowych (komputerach stacjonarnych i laptopach) oraz mobilnych (smartfonach i tabletach).

Metody weryfikacji tożsamości w procesie wnioskowania o skrzynkę e-Doręczeń

1. Weryfikacja tożsamości podczas wnioskowania o skrzynkę e-Doręczeń z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Osoba składająca wniosek o utworzenie skrzynki w ramach kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia potwierdza swoją tożsamość poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodny z eIDAS. Jest to najprostsza i najwygodniejsza opcja utworzenia skrzynki RDE.

1) Wypełnienie wniosku odbywa się na stronie https://panel.certum.pl/ przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego, który zawiera polski PESEL lub numer i serię dowodu osobistego.

2) Aby rozpocząć proces wnioskowania panel Certum pobierze dane z certyfikatu.

3) Użytkownik podpisuje (certyfikatem kwalifikowanym) zgodę na przekazanie danych.

4) W pierwszym kroku wnioskowania należy podać podstawowe dane skrzynki:

 • typ skrzynki;
 • rola wnioskodawcy
 • identyfikator skrzynki;

5) Po podaniu danych nastąpi weryfikacja skrzynki.

6) W przypadku pozytywnej weryfikacji należy wybrać typ skrzynki (Free, Standard, Premium).

7) Dane wnioskodawcy uzupełniane są automatycznie na podstawie weryfikowanego wcześniej certyfikatu. Danych nie można edytować. Użytkownik może uzupełnić brakujące pola w formularzu.

8) Należy zaznaczyć zgody na świadczenie usług oraz przetwarzanie danych osobowych.

9) Jeżeli wniosek nie wymaga dodatkowych dokumentów (np. Pełnomocnictwo), wnioskodawca przechodzi do podpisania wniosku za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.

10) W ostatnim kroku odbywa się weryfikacja adresu email oraz weryfikacja dokumentu tożsamości i użytkownik otrzymuje informację na adres email o przekazaniu wniosku do realizacji.

2. Weryfikacja z wykorzystaniem weryfikacji osobistej na osobistym bezpośrednim spotkaniu

Weryfikacja tożsamości odbywa się podczas tradycyjnego spotkania osobistego, gdzie Operator na bezpośrednim spotkaniu dokona weryfikacji na podstawie dokumentu tożsamości.

1) W celu złożenia wniosku o skrzynkę e-Doręczeń należy udać się do Punktu Potwierdzenia Tożsamości (działającego w ramach sieci Partnerskiej Certum) i w asyście uprawnionego Operatora wypełnić wniosek.

2) Na spotkanie osoba wnioskująca musi przygotować:

 • adres email konta w panelu Certum (panel.certum.pl)
 • dane podmiotu prawnego, na który zostanie założona skrzynka - NIP, KRS, REGON;
 • dokument tożsamości - dowód osobisty/ paszport/polską kartę pobytu/mDowód,
 • pełnomocnictwo - wypełnione wg wzoru Certum oraz podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji (wzór dokumentu dostępny jest w szczegółach wniosku),
 • inne dokumenty niezbędne do weryfikacji danych zawartych we wniosku oraz określenia roli wnioskodawcy - np. pełnomocnictwo, akt notarialny, potwierdzenie nadania numeru PESEL, akt mianowania, powołanie, legitymacja adwokata itp.

3) W trakcie spotkania z Operatorem zostaną wykonane poniższe kroki:

 • podanie podstawowych danych skrzynki: typ skrzynki, rola wnioskodawcy, identyfikator skrzynki;
 • weryfikacja skrzynki;
 • przekazanie e-kodu;
 • wypełnienie formularza danymi wnioskodawcy;
 • podanie danych podmiotu prawnego;
 • podpisanie wniosku podpisem biometrycznym na ekranie terminala (tabletu) przez osobę wnioskującą o skrzynkę
 • przekazanie wniosku do realizacji
Sprawdź podstawowe informacje dotyczące usługi e-Doręczeń: https://pomoc.certum.pl/pl/e-doreczenia/
To Top