Koszyk Ilość: 0 Suma: 0,00 zł

Certyfikaty SSL

Jakie dokumenty są wymagane przy zakupie Certyfikatu Premium EV SSL lub jego opcji MultiDomain?

W przypadku certyfikatu Premium EV SSL (lub opcji MultiDomain), tożsamość Subskrybenta certyfikatu jest weryfikowana zgodnie ze standardem Guidelines For The Issuance And Management Of Extended Validation Certificates.

Warunkiem wydania certyfikatu Premium EV SSL jest pomyślne potwierdzenie przez Subskrybenta jego kontroli nad certyfikowaną domeną oraz pozytywna weryfikacja tożsamości Subskrybenta, która zostanie przeprowadzona przez Zespół CERTUM. Ze strony zamawiającego wymagane jest udostępnienie CERTUM wszelkich informacji niezbędnych do zakończenia procesu uzyskiwania certyfikatu.

W celu przeprowadzenia weryfikacji adresu e-mail oraz domeny, prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.certum.pl. Następnie w zakładce Aktywacja certyfikatów należy kontynuować proces weryfikacji, który wymaga wybrania JEDNEGO z TRZECH dostępnych metod weryfikacji:

 • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez CERTUM na adres e-mailowy w domenie (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku „html", którego nazwę otrzymacie Państwo od CERTUM lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od CERTUM.

W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od CERTUM wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

W celu zweryfikowania tożsamości Subskrybenta, CERTUM prosi o dostarczenia w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

 • kopia dokumentu tożsamości (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) osoby składającej wniosek certyfikacyjny - kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu,
 • kopia pełnomocnictwa udzielonego osobie składającej wniosek certyfikacyjny - tylko jeżeli osoba ta nie jest właścicielem domeny,
 • kopia opłaconego rachunku za domenę lub oświadczenie właściciela domeny o przysługującym subskrybentowi wyłącznym prawie do posługiwania się nazwą domeny - tylko jeśli domena nie jest zarejestrowana w bazie WHOIS lub informacje w bazie wskazują, że subskrybent nie jest właścicielem domeny,

CERTUM zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Subskrybentem certyfikatu Premium EV SSL (lub opcji MultiDomain).

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

 • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
 • faksem na numer: +48 (0) 91 4257 422
 • pocztą na adres:
  CERTUM PCC
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

Jak wygląda proces zakupu certyfikatu SSL?
 • Wybierz w sklepie odpowiedni dla twoich potrzeb certyfikat SSL i dodaj go do koszyka
 • Po wybraniu usługi / usług sprawdź zawartość koszyka a następnie zatwierdź zamówienie przez kliknięcie przycisku złóż zamówienie
 • Kolejnym krokiem zakupu jest Zalogowanie się w sklepie:
  • Jestem klientem sklepu i posiadam konto w sklepie – Zaloguj się na swoje konto
  • Nie posiadam konta w sklepie – Załóż nowe konto w sklepie
 • Uzupełnij informacje adresowe oraz upewnij się, że dane są wpisane poprawnie. (Dane potrzebne do certyfikatu podawane będą dopiero na etapie aktywowania certyfikatu.)
 • Wybierz odpowiednią formę płatności: przelew tradycyjny, przelew elektroniczny lub płatność kartą.
Ile czasu trwa wydanie certyfikatu?
Gdy tylko wszystkie dokumenty są dostarczone, certyfikat zostanie wystawiony w przeciągu od 1h do 7 dni, zależnie od typu certyfikatu. Porównanie Certyfikatów SSL CERTUM
W jaki sposób dowiem się o wystawionym certyfikacie?
Jak tylko certyfikat zostanie wystawiony, pracownicy CERTUM PCC niezwłocznie poinformują o tym fakcie, wysyłając wiadomość e-mail na podany w trakcie zakupu adres.
Gdzie mogę uzyskać pomoc w procesie zakupu?
Prosimy o bezpośredni kontakt na skrzynkę e-mail pod adresem infolinia@certum.pl,  bądź dzwoniąc na infolinię:
 • z telefonów stacjonarnych +48 801 540 340 (stawka wg operatora) oraz
 • z komórkowych +48 91 4801 340.
Nasi konsultanci odpowiedzą na każde pytanie.
Jakie dokumenty są wymagane przy zakupie Certyfikatu Commercial SSL lub jego opcji MultiDomain oraz Wildcard?

Certyfikaty Commercial SSL wraz z ich dostępnymi opcjami MultiDomain oraz Wildcard wydawane są automatycznie po potwierdzeniu przez Subskrybenta kontroli nad certyfikowaną domeną. W celu przeprowadzenia weryfikacji adresu e-mail oraz domeny prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.certum.pl, a następnie o kontynuowanie w zakładce Aktywacja certyfikatów procesu, który wymaga wybrania JEDNEJ z TRZECH dostępnych metod weryfikacji:

 • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez CERTUM na adres e-mailowy w domenie (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku „html", którego nazwę otrzymacie Państwo od CERTUM lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od CERTUM.

W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od CERTUM wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

WYNIKIEM POZYTYWNEJ WERYFIKACJI BĘDZIE AUTOMATYCZNE WYDANIE CERTYFIKATU

Uwaga!
Jeżeli weryfikacja domeny przebiegnie pomyślnie, CERTUM PCC nie będzie wymagać od Subskrybentów przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów. Jeśli natomiast, z uzasadnionych względów, Subskrybent nie będzie w stanie wykonać automatycznej weryfikacji domeny, wówczas Zespół CERTUM rozpatrzy wniosek certyfikacyjny na podstawie następujących dokumentów:

 • dokument tożsamości (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) osoby składającej wniosek certyfikacyjny – kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu,
 • pełnomocnictwo – udzielone osobie składającej wniosek certyfikacyjny – tylko jeżeli osoba ta nie jest właścicielem domeny,
 • opłacony rachunek za domenę lub oświadczenie właściciela domeny o przysługującym subskrybentowi wyłącznym prawie do posługiwania się nazwą domeny – tylko jeśli domena nie jest zarejestrowana w bazie WHOIS lub informacje w bazie wskazują, że subskrybent nie jest właścicielem domeny

Kopie w/w dokumentów prosimy dostarczyć w terminie 7 dni do Centrum Certyfikacji wykorzystując jedną z poniższych form:

 • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
 • faksem na numer: +48 (0) 91 4257 422
 • pocztą na adres:
  CERTUM PCC
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

UWAGA
W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

Jakie dokumenty są wymagane przy zakupie Certyfikatu Trusted SSL lub jego opcji MultiDomain oraz Wildcard?

Warunkiem wydania certyfikatu Trusted SSL lub jednej z jego dostępnych opcji MultiDomain oraz Wildcard jest pomyślne potwierdzenie przez Subskrybenta jego kontroli nad certyfikowaną domeną oraz pozytywna weryfikacja tożsamości Subskrybenta, która zostanie przeprowadzona przez Zespół CERTUM .

W celu przeprowadzenia weryfikacji adresu e-mail oraz domeny, prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.certum.pl. Następnie w zakładce Aktywacja certyfikatów należy kontynuować proces weryfikacji, który wymaga wybrania JEDNEGO z TRZECH dostępnych metod weryfikacji:

 • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez CERTUM na adres e-mailowy w domenie (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku „html", którego nazwę otrzymacie Państwo od CERTUM lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od CERTUM.

W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od CERTUM wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

W celu zweryfikowania tożsamości Subskrybenta, CERTUM prosi o dostarczenia w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

 • dokument tożsamości (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) osoby składającej wniosek certyfikacyjny – kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu,
 • pełnomocnictwo udzielone osobie składającej wniosek certyfikacyjny - tylko jeżeli osoba ta nie jest właścicielem domeny,
 • opłacony rachunek za domenę lub oświadczenie właściciela domeny o przysługującym Subskrybentowi wyłącznym prawie do posługiwania się nazwą domeny - tylko jeśli domena nie jest zarejestrowana w bazie WHOIS lub informacje w bazie wskazują, że subskrybent nie jest właścicielem domeny.

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

 • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
 • faksem na numer: +48 (0) 91 4257 422
 • pocztą na adres:
  CERTUM PCC
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

UWAGA
W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

Jakie dokumenty są wymagane przy uzyskaniu Certyfikatu Test SSL?

Certyfikaty Test SSL wydawane są automatycznie po potwierdzeniu przez Subskrybenta kontroli nad certyfikowaną domeną. W celu przeprowadzenia weryfikacji adresu e-mail oraz domeny prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.certum.pl, a następnie o kontynuowanie w zakładce Aktywacja certyfikatów procesu, który wymaga wybrania JEDNEJ z TRZECH dostępnych metod weryfikacji:

 • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez CERTUM na adres e-mailowy w domenie (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku „html", którego nazwę otrzymacie Państwo od CERTUM lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od CERTUM.

W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od CERTUM wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

WYNIKIEM POZYTYWNEJ WERYFIKACJI BĘDZIE AUTOMATYCZNE WYDANIE CERTYFIKATU

Uwaga!
Jeżeli weryfikacja domeny przebiegnie pomyślnie, CERTUM PCC nie będzie wymagać od Subskrybentów przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów. Jeśli natomiast, z uzasadnionych względów, Subskrybent nie będzie w stanie wykonać automatycznej weryfikacji domeny, wówczas Zespół CERTUM rozpatrzy wniosek certyfikacyjny na podstawie następujących dokumentów:

 • dokument tożsamości (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) osoby składającej wniosek certyfikacyjny – kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu,
 • pełnomocnictwo – udzielone osobie składającej wniosek certyfikacyjny – tylko jeżeli osoba ta nie jest właścicielem domeny,
 • opłacony rachunek za domenę lub oświadczenie właściciela domeny o przysługującym subskrybentowi wyłącznym prawie do posługiwania się nazwą domeny – tylko jeśli domena nie jest zarejestrowana w bazie WHOIS lub informacje w bazie wskazują, że subskrybent nie jest właścicielem domeny

Kopie w/w dokumentów prosimy dostarczyć w terminie 7 dni do Centrum Certyfikacji wykorzystując jedną z poniższych form:

 • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
 • faksem na numer: +48 (0) 91 4257 422
 • pocztą na adres:
  CERTUM PCC
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

UWAGA
W uzasadnionych przypadkach, zespół CERTUM PCC może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji.

Jak aktywować certyfikat?
Aktywacja certyfikatu
 • Informacja o złożeniu zamówienia w sklepie Asseco Data Systems SA wysyłana jest na podany w zamówieniu adres e-mail a Kod aktywacyjny dostępny jest z poziomu Twojego konta: "Twoje konto / Aktywacja certyfikatów"
 • Wybierz z listy „Aktywacja certyfikatów uzyskany kod i kliknij: Aktywuj
 • Procesu generowania certyfikatu SSL składa się z takich elementów jak:
  1. Wybranie metody dostarczenia kluczy dla certyfikatu
   • Generowanie pary kluczy – opcja zalecana (utworzenie pary kluczy w ramach magazynu przeglądarki lub systemu operacyjnego)
   • CSR (Certificate Signing Request) – żądanie podpisania certyfikatu wygenerowane na serwerze, na którym będzie zainstalowany certyfikat SSL
  2. Wprowadzenie w formularzu danych do certyfikatu
  3. Weryfikacja wprowadzonych do formularza danych (Uwaga: po dokonaniu aktywacji, zmiana danych w wydanym certyfikacie nie będzie możliwa)
  4. Potwierdzenie oświadczenia
 • Weryfikacja dostępu do domeny – na serwerze należy umieścić plik „html”, zweryfikować adres email założony na jeden z domyślnych aliasów we wnioskowanej domenie lub utworzyć odpowiedni rekord TXT w zasobach DNS.
 • Dosłanie dokumentów potwierdzających tożsamość / dokumentów firmy; w zależności od typu certyfikatu SSL,
 • Po pozytywnej weryfikacji wszystkich informacji nadesłanych do CERTUM PCC, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest wiadomość o wydaniu certyfikatu

Zaufali nam