Karta aktywacyjna

Aby aktywować usługę za pomocą karty aktywacyjnej, należy zalogować się (lub założyć konto) w Sklepie Certum.

Po zalogowaniu z menu dostępnego na koncie klienta, wybierz link Kody elektroniczne.

Weź otrzymaną Kartę Aktywacyjną i zdrap warstwę ochronną, pod którą znajduje się Kod Aktywacyjny zakupionej usługi.

W dostępnym polu na stronie Kody elektroniczne wprowadź Kod składający się z 16 znaków. Kliknij przycisk Dodaj.

Dodany kod będzie widoczny w sekcji Wprowadzone ręcznie.

Kliknij link Przejdź do usługi, znajdujący się poniżej dodanego kodu, aby kontynuować proces aktywacji.

To Top