Kwalifikowana usługa walidacji e-podpisów i e-pieczęci - WebNotarius

WebNotarius to pierwsza w Polsce kwalifikowana usługa walidacji podpisów i pieczęci elektronicznych, zgodna z rozporządzeniem eIDAS.

Potwierdza ich autentyczność i daje 100% gwarancję, że dokument nie został w żaden sposób zmieniony. Z rozwiązania mogą korzystać firmy, organizacje i administracja publiczna.


Przy zakupie większej ilości zostanie naliczony rabat:

Liczba walidacji Rabat
10-49 18%
50-99 27%
100-499 49%
500 i więcej 69%

Z usługi skorzystasz na webnotarius.pl

od  60,27 zł  brutto od  49,00 zł  netto
 brutto  netto
Kwalifikowana usługa walidacji e-podpisów i e-pieczęci - Webnotarius

WebNotarius to pierwsza w Polsce kwalifikowana usługa walidacji podpisów i pieczęci elektronicznych, zgodna z rozporządzeniem eIDAS. Potwierdza ich autentyczność i daje 100% gwarancję, że dokument nie został w żaden sposób zmieniony. Z rozwiązania mogą korzystać firmy, organizacje i administracja publiczna.


Dzięki usłudze WebNotarius:

 • przeprowadzisz walidację podpisu elektronicznego
 • zweryfikujesz czy dokument nie został zmieniony w nieautoryzowany sposób
 • otrzymasz prawny dokument autentyczności podpisu w postaci raportu

Raport walidacji WebNotarius stanowi na polskim rynku prawomocny dokument, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej, stanowi prawny dowód z walidacji i potwierdza ważność lub nieważność kwalifikowanych podpisów oraz pieczęci elektronicznych.

 

1. Jak korzystać z WebNotariusa?

 • Zakup kod aktywacyjny
 • Otrzymasz kod aktywacyjny na podany adres e-mail (wysyłka kodów aktywacyjnych jest realizowana w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00.)
 • Wejdź na stronę webnotarius.pl
 • Wklej/wpisz kod aktywacyjny
 • Dodaj plik do walidacji
 • Waliduj dokumenty i pobierz raport


2. Jakie formaty plików można walidować?

Wszystkie typy plików m.in. pdf, xml , docx

3. Podpis od jakich dostawców można walidować usługą WebNotarius?

Wszystkich Europejskich dostawców umieszczonych na listach Trusted Services Providers

 

Zalety WebNotariusa:

 • Walidacja podpisów i pieczęci
 • Raport z kwalifikowanej walidacji ważny w postępowaniu sądowym
 • Łatwy i szybki proces zakupowy


UWAGA! Kupujący oświadcza, że zamawiając Produkt za pośrednictwem Sklepu Internetowego oświadcza, że przed złożeniem zamówienia został poinformowany przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie sprzedaży Webnotarius w sklepie Certum. Sprawdź »


Wynikiem walidacji za pomocą WebNotariusa jest raport w formacie pdf, który zwraca następujące wyniki walidacji e-podpisów i e-pieczęci: pozytywny, negatywny lub nieokreślony.

Opis wyniku w raporcie z walidacji

Pozytywny oznacza:

 • w przypadku podpisu – kwalifikowany podpis elektroniczny równoważny podpisowi własnoręcznemu;
 • w przypadku pieczęci – kwalifikowaną pieczęć elektroniczną potwierdzającą integralność oraz autentyczność danych, które zostały tą pieczęcią opatrzone.
 • Pobierz przykładowy raport walidacji z wynikiem pozytywnym


Negatywny oznacza:

 • w przypadku podpisu – potwierdzony brak spełnienia wymogów w zakresie kwalifikowanego lub zaawansowanego podpisu elektronicznego.
 • w przypadku pieczęci – potwierdzony brak spełnienia wymogów w zakresie kwalifikowanej lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej.
 • Pobierz przykładowy raport walidacji z wynikiem negatywnym

Nieokreślony oznacza:

 • w przypadku podpisu – brak możliwości potwierdzenia spełnienia wszystkich wymogów w zakresie kwalifikowanego lub zaawansowanego podpisu elektronicznego.
 • w przypadku pieczęci – brak możliwości potwierdzenia spełnienia wszystkich wymogów w zakresie kwalifikowanej lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej.
 • Pobierz przykładowy raport walidacji z wynikiem nieokreślonym

Wynik procesu walidacji podpisu składa się z:

 • statusu procesu walidacji podpisanego dokumentu,
 • unikalnego identyfikatora wydanego poświadczenia,
 • daty wraz z godziną, dla której wskazany wynik procesu walidacji jest obowiązujący, wraz z informacją jaka data została wykorzystana w procesie walidacji,
 • wskazania, czy walidowany był podpis czy pieczęć elektroniczna,
 • statusów walidacji podpisów, dla każdego z podpisów dotyczących dokumentu,
 • informacji o użytym w każdym z podpisów algorytmie skrótu,
 • danych identyfikujących podpisującego, dla każdego z podpisów,
 • informacji na temat kwalifikowalności użytego w podpisie znacznika czasu, jeżeli jest dodany, dla każdego z podpisów,
 • powodu złożenia podpisu, jeżeli został on dołączony do sprawdzanego podpisu,
 • pozostałych atrybutów podpisanych, jeżeli zostały dołączone do podpisu,
 • identyfikatora wskazującego na użyty proces walidacji,
 • listy dowodów użytych w procesie walidacji (list CRL, odpowiedzi OCSP, list TSL, znaczników czasu).
To Top