Koszyk Ilość: 0 Suma: 0,00 zł

Zwroty i wymiany

Czy mogę zwrócić zamówiony towar?

Rezygnacja ze złożonego zamówienia / odstąpienie od umowy jest możliwe:

 1. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienie nie zostało opłacone.

 2. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru.

  Zwrot jest możliwy gdy towar jest kompletny, nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, czy zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

  W celu realizacji zwrotu należy zabezpieczyć towar przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie transportu i przesłać go wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres: Zespół Reklamacji Asseco Data Systems S.A. ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin.

  Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe, w terminie 14 dni.

 3. W przypadku, gdy Klient nieposiadający statusu Konsumenta dokonuje zwrotu Produktu należy zabezpieczyć towar przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie transportu i przesłać go wraz z kopią dowodu zakupu oraz uzupełnionym formularzem zwrotu na adres: Zespół Reklamacji Asseco Data Systems S.A. ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin.

  Zwrot jest możliwy gdy towar jest kompletny, nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, czy zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

  Asseco Data Systems SA zastrzega, że zwrot równowartość pieniężnej uiszczonej przez Klienta niebędącego Konsumentem, nastąpi w możliwie szybkim terminie, w szczególności uzależnionym od należytej i pełnej realizacji przez Klienta procedury związanej ze zwrotem. O przybliżonym terminie zwrotu Asseco Data Systems SA poinformuje Klienta na jego prośbę.

Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego.

Czy mogę zwrócić zamówioną usługę?

Rezygnacja z zamówionej usługi i zwrot wpłaty jest możliwy:

 1. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienie nie zostało opłacone.

 2. W przypadku gdy Klient zgłosi chęć zwrotu oraz:

  • Certyfikaty kwalifikowane – usługa nie została zrealizowana, certyfikat nie został wystawiony przez Certum PCC;

  • Certyfikaty SSL, Code Signing, ID – maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od wydania, pod warunkiem unieważnienia certyfikatu przez klienta z poziomu konta sklep.certum.pl zakładka zarządzanie certyfikatami.

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone po przesłaniu na adres e-mail: reklamacje@certum.pl lub listownie na adres: Asseco Data Systems S.A. ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin, z dopiskiem „Reklamacje”:

 • przez Klienta będącego Konsumentem kopii dowodu zakupu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zwrot wartości zakupionej usługi oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe, w terminie 14 dni;

 • przez Klienta niebędącego Konsumentem kopii dowodu zakupu wraz z uzupełnionym formularzem zwrotu. Asseco Data Systems SA zastrzega, że zwrot równowartość pieniężnej uiszczonej przez Klienta niebędącego Konsumentem, nastąpi w możliwie szybkim terminie. O przybliżonym terminie zwrotu Asseco Data Systems SA poinformuje Klienta na jego prośbę.

Zapłaciłem za dużo. Czy otrzymam zwrot nadpłaty?

Jeżeli zapłaciłeś za dużo poinformujemy Cię o tym wysyłając wiadomość e-mail na adres, którego użyłeś do rejestracji w sklepie. Możesz wykorzystać nadpłatę na kolejny zakup w naszym sklepie lub zdecydować o dokonaniu zwrotu.

Jeżeli zdecydujesz się na zwrot kwoty nadpłaty prześlij wypełniony formularz zwrotu w formie pisemnej na adres:

Zespół Reklamacji Asseco Data Systems SA

ul. Bajeczna 13

71-383 Szczecin

lub na adres e-mail: reklamacje@certum.pl

TUTAJ możesz pobrać formularz zwrotu wpłaty.

Ekspertyza techniczna czytnika i/lub karty.

Po otrzymaniu zalecenia od Zespołu Wsparcia Technicznego (tel. 91 4801 340, 91 447 28 50, e-mail: infolinia@certum.pl) wykonania ekspertyzy technicznej czytnika lub karty należy listownie złożyć zgłoszenie reklamacyjne na adres: Asseco Data Systems S.A. ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin, z dopiskiem „Reklamacje”.

Do rozpatrzenia zgłoszenie niezbędne są:

 • karta i/lub czytnik,
 • opis problemu, raport diagnostyczny, wydruk korespondencji z infolinia@certum.pl,
 • kopia faktury potwierdzającej zakup czytnika,
 • dane do wysyłki czytnika/karty,
 • adres e-mail w celu poinformowania o wyniku reklamacji.

Zgłoszenie reklamacyjne otrzyma numer i zostanie zarejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji, a potwierdzenie jego przyjęcia wraz z jego numerem zostanie wysyłane na podany adres e-mail.

Więcej na temat procesu reklamacyjnego znajduje się w punkcie „Jak złożyć reklamację?” oraz w szczegółach Regulaminu Sklepu Internetowego.

Jaka jest gwarancja na zamówione produkty?

Gwarancja na zamówione produkty jest udzielana na:

 • na okres 12 miesięcy w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą;

 • na okres 24 miesięcy w przypadku Klientów mających status Konsumentów. Okres gwarancji liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Klienta.

Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji.

Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

 • napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;

 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Produktu);

 • uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;

 • uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancji nie podlegają:

 • poszczególne części lub składowe Produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu;

 • przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;

 • wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

Zaufali nam