Załącznik 1 do Regulaminu Sklepu

Odstąpienie od zawartej umowy jest możliwe:

 1. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienie nie zostało opłacone.
 2. W przypadku certyfikatu kwalifikowanego:
  1. Towar
   Zwrot jest możliwy, gdy towar jest kompletny, nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony, między innymi:
   • karta MINI nie może zostać wyłamana z adaptera;
   • do karty kryptograficznej nie może być wygenerowany wniosek w systemie;
   • karta nie może zostać spersonalizowana – nie mogą się na niej znaleźć nadruki;
   • karta nie może zostać uszkodzona mechanicznie;
  2. Usługi- produkt wirtualny/kod aktywacyjny
   Zwrot za zakupioną usługę jest możliwy do 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, że na podstawie zakupionej usługi nie zostały przekazane dokumenty do weryfikacji i/lub nie został wydany certyfikat kwalifikowany
 3. W przypadku certyfikatu niekwalifikowanego:
  Usługi niekwalifikowane to: Certyfikat E-mail ID [S/MIME], Certyfikat SSL, Certyfikat Code Signing.
  1. Towar – zestaw Code Signing
   Zwrot jest możliwy do 14 dni od daty zakupu, gdy towar jest kompletny, nie został w żaden sposób zniszczony, między innymi:
   • karta MINI nie może zostać wyłamana z adaptera;
   • do karty kryptograficznej nie może być wygenerowany wniosek w systemie;
   • karta nie może zostać spersonalizowana – nie mogą się na niej znaleźć nadruki;
   • karta nie może zostać uszkodzona mechanicznie;

   UWAGA: Po wydaniu certyfikatu na karcie, gdy nie minęło 14 dni od zakupu usługi i zostanie on unieważniony lub jeżeli wniosek będzie wygenerowany w systemie, możliwy jest częściowy zwrot – od kwoty zamówienia odejmowany jest koszt karty kryptograficznej. Karta zostaje w posiadaniu Klienta, bez aktywnego certyfikatu.

  2. Usługi – usługa elektroniczna
   Zwrot za zakupioną usługę jest możliwy:
   • w terminie do 14 dni od zakupu;
   • jeśli certyfikat został wydany, nie minęło 14 dni od zakupu usługi i zostanie on unieważniony przez Klienta w Sklepie Internetowym w zakładce „Zarządzanie certyfikatami”.
To Top