Zestaw certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości 1 rok

Zestaw certyfikatów do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej umożliwia:

 • Deszyfrację asercji i rozszerzenie Key Agreement
 • Podpisywanie żądań i rozszerzenie Digital Signature 

 

W Certum proces wydania certyfikatów realizujemy automatycznie online.

Zestaw składa się z następujących certyfikatów:

 • Certyfikat Krajowy Węzeł, deszyfracja asercji na 1 rok
 • Certyfikat Krajowy Węzeł Tożsamości, podpisywanie żądań na 1 rok
Kod elektroniczny dostawa on-line

od  736,77 zł  brutto od  599,00 zł  netto
 brutto  netto

W zestawie:
1 x Certyfikat Krajowy Węzeł Tożsamości, deszyfracja asercji: wydanie,1 rok   +
od  590,40 zł  brutto od  480,00 zł  netto
 brutto  netto
1 x Krajowy Węzeł Tożsamości, podpisywanie żądań , 1 rok   +
od  146,37 zł  brutto od  119,00 zł  netto
 brutto  netto
Ilość zestawów:

W magazynie

od  736,77 zł  brutto od  599,00 zł  netto
 brutto  netto

Zestaw certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości 1 rok

Do czego służy Zestaw certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości?

Zestaw certyfikatów pozwala  Dostawcom Usług Cyfrowych na integrację systemów informatycznych z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej. 

Oferowany zestaw obejmuje komplet certyfikatów, które umożliwiają:

 • podpisywanie żądań,
 • deszyfrację asercji.

 

Certyfikaty spełniają wytyczne Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie wymagań integracyjnych dotyczących kluczy i certyfikatów do połączenia z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej.

Dla kogo?

Zestaw certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości jest przeznaczony dla wszystkich Instytucji i Dostawców Usług Cyfrowych, które chcą zintegrować swoje systemy informatyczne z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej to projekt Ministerstwa Cyfryzacji umożliwiający obywatelom logowanie się jednym kontem do wielu usług publicznych, takich jak: eUrząd, Gminne systemy Komunikacji Online, Elektroniczne Biura Obsługi Interesanta, e-Usługi, e-Podatki i wielu innych. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej skupia wszystkie najważniejsze usługi elektroniczne w jednym systemie.

Podstawa prawna:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2018 poz. 1544) każdy podmiot publiczny świadczący e-usługi dla obywateli ma obowiązek dokonać integracji.  

 

Rodzaj świadczonych usług

  Data przyłączenia

Każda instytucja posiadająca system teleinformatyczny podmiotu publicznego, inny niż systemy wymienione powyżej, w którym udostępniane są usługi online, funkcjonujący w dniu wejścia w życie ustawy lub uruchomiony przed 1 stycznia 2021 r.

  Najpóźniej do 1 stycznia 2022 r. 

Każdy nowy system teleinformatyczny podmiotu publicznego, w którym udostępniane są usługi online, uruchomiony po 31 grudnia 2020 r.

  Z dniem uruchomienia systemu.

Specyfikacja dla Certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości 1 rok:

 • Algorytm podpisu RSA-SHA256
 • Krzywa eliptyczna: NIST Curve P-256;
 • Długość klucza prywatnego: 256 bit;
 • Zgodność ze standardem X.509 v.3 (RFC5280);
 • Zabezpieczony funkcją skrótu SHA-2
 • Wysoki poziom zaufania gwarantujący jednoznaczną identyfikację użytkownika/właściciela, na którego wystawiono certyfikat;
 • Wymagane rozszerzenie Key  Agreement dla certyfikatu do deszyfracji;
 • Wymagane rozszerzenie Digital Signature dla certyfikatu do podpisu;
 • Wymaganie adresu OCSP dla certyfikatu do deszyfracji i podpisu;
 • Wymaganie adresu CRL dla certyfikatu do deszyfracji i podpisu.

 

Uwaga!  Eksport kluczy do celów integracji z Krajowym Węzłem powinien być wykonany za pomocą XCA.

Weryfikacja tożsamości podmiotu nabywającego zestaw certyfikatów:

Oba certyfikaty znajdujące się w zestawie należy aktywować na ten sam okres ważności i te same dane. Instrukcja aktywacji.

Dla obu certyfikatów wymagana jest weryfikacja zarówno dostępu Organizacji do adresu e–mail, który znajdzie się w certyfikacie, jak i tożsamości podmiotu, który jest przez niego reprezentowany.

W celu zweryfikowania pozostałych informacji zawartych w certyfikacie należy dostarczyć  drogą elektroniczną  kopie następujących dokumentów w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku:

 • dokumentu tożsamości osoby, której dane znajdą się w certyfikacie (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu lub prawo jazdy), notarialne potwierdzenie tożsamości, 
 • dokumentu upoważnienia, potwierdzający związek osoby zamawiającej certyfikat z reprezentowanym podmiotem (chyba, że powiązanie wykazane jest np. w KRS-ie),
 • dokumenty firmy - akt nadania numeru NIP lub REGON.
To Top