Zestaw certyfikatów PSD2

Zawartość zestawu certyfikatów zgodnych z PSD2 i standardami PolishAPI

 • Certyfikat EV QWAC PSD2
 • Certyfikat pieczęci elektronicznej QSEAL PSD2
 • Certyfikaty testowe

Produkt jest wyceniany indywidualnie po uprzednim zapoznaniu się z Państwa szczególnymi potrzebami.

Infolinia: 801 540 340 lub +48 91 4801 340

Zapytanie o ofertę

Produkt: Zestaw certyfikatów PSD2

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora, którym jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk. Przetwarzamy Państwa dane w celu: przygotowanie oferty produktowej w odpowiedzi na złożone zapytanie oraz przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.assecods.pl/wp-content/uploads/Klauzula-informacyjna-sklep-certum-oferta-produktowa.pdf
Zestaw zaufanych certyfikatów PSD2

Zestaw certyfikatów PSD2 umożliwiający dostawcom usług płatniczych spełnienie wymagań i związanego z nimi standardu technicznego wynikającego z dyrektywy PSD2.

Certyfikaty zapewniają autentyczność, poufność i integralność komunikacji, a także dostarczają prawnie wiążących dowodów dotyczących transakcji i treści.

Certum jest jedynym polskim dostawcą kwalifikowanego, zaufanego certyfikatu EV QWAC wystawianego przez firmę Microsec (przeglądarka nie będzie wyświetlała błędów w trakcie wyświetlania certyfikatów).

Wydawane certyfikaty są zgodne ze standardami PolishAPI.

Zapewniamy wsparcie konsultanta w trakcie całego procesu aktywacji  certyfikatu!

Co zawiera zestaw certyfikatów zgodnych z PSD2

 • Certyfikat EV QWAC PSD2, kwalifikowany certyfikat zabezpieczenia strony www.
 • Certyfikat kwalifikowanej pieczęci elektronicznej QSEAL PSD2
 • Certyfikaty testowe

 

Oferowane certyfikaty zawierają dodatkowe, odmienne od standardowych, wpisy w certyfikacie. W certyfikatach możliwe jest wskazanie od 1 do 4 ról posiadacza certyfikatu.

Certyfikat może uzyskać każdy podmiot który otrzymał pozwolenie na świadczenie usług w ramach PSD2.

Czas wydania certyfikatu zależny jest od procesu weryfikacji numeru nadanego przez KNF.

Certyfikaty wydawane są na okres 2 lat.

PSD2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Główny cel dyrektywy PSD2 to rozszerzenie ram prawnych, określających zasady świadczenia usług płatniczych, uzupełnienie istniejących już regulacji. Do spełnienia wymagań wynikających z dyrektywy koniecznie jest zastosowanie odpowiednich narzędzi – certyfikatów.

Dyrektywa PSD2 weszła w życie 13 stycznia, jednak kraje członkowskie mają czas na jej wdrożenie do września 2019 roku.

Role w certyfikatach PSD2

 • PSP_AI   - Usługodawca informacji o koncie
 • PSP_AS  - Dostawca usług płatniczych obsługujących konto
 • PSP_IC   - Dostawca usług płatniczych wydający karty płatnicze
 • PSP_PI   - Dostawca usługi inicjowania płatności

W skład zestawu certyfikatów zgodnych z PSD2 wchodzą;

 • Certyfikat testowy QWAC PSD2 i testowa Pieczęć elektroniczna (QSEAL PSD2)
 • Certyfikaty produkcyjne EV QWAC PSD2 (tylko w CERTUM certyfikat zaufany przez przeglądarki internetowe – przeglądarka nie będzie wyświetlała błędów w trakcie wyświetlania certyfikatów) i Pieczęć elektroniczna (QSEAL PSD2)

Proces aktywacji certyfikatu składa się tylko z 5 kroków:

 1. Zakup
 2. Wygenerowanie dokumentów na wskazanej przez nas stronie
 3. Weryfikacja dostępu do domeny
 4. Podpisanie dokumentów podpisem elektronicznym
 5. Wysyłka dokumentów

 

W trakcie całego procesu aktywacji wspiera Państwa dedykowany konsultant.

 • Banki
 • Instytucje płatnicze
 • Podmioty oferujące karty sklepowe lub paliwowe
 • Niezależni operatorzy bankomatów
 • Pozabankowi dostawcy usług płatniczych
To Top